24.5.2018 klo 22:24

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilöstötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Kauneushuone Harmonie

Mannilantie 40 A 1

04400 Järvenpää

y-tunnus 1959089-9

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hanna Kettunen

Mannilantie 40 A 1

04400 Järvenpää

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteri koostuu Kauneushuone Harmonien asiakkaiden tiedoista, joita käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi

Syntymäaika

Yhteystiedot

Tietoja terveydentilasta (sairaudet, allergiat, lääkitykset tai muut terveyteen liittyvät asiat, jotka voivat olla hoitojen kontraindikaatioita.

Toteutuneet hoidot

Tuoteostot

Toteutuneet laskutukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden tiedot kerätään heiltä itseltään asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisterinpitäjä kerryttää tietoja asiakaskäyntien aikana.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Asiakasrekisteri säilytetään lukittuna yrityksen tiloissa.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Yhteydenotto- ja ajanvarauslomakkeiden tiedot siirtyvät Luovanet Oy:n hallinnoiman palvelimen kautta suoraan rekisterinpitäjän sähköpostiin, johon on pääsy vain rekisterinpitäjällä. Asiakastietoja ei tallenneta sähköisesti.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Asiakastiedot luovutetaan ainoastaan henkilökohtaisesti. Tarkastuspyynnöt ja kiellot osoitetaan: Kauneushuone Harmonie, Mannilantie 40 A 1, 04400 Järvenpää, p. 09-294 5442

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyynnöt osoitetaan: Kauneushuone Harmonie, Mannilantie 40 A 1, 04400 Järvenpää, p. 09-294 5442

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.